Miasto stołeczne Warszawa
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
 

Komunikaty

2014-09-17 14:09 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Górczewskiej od 19 września

Zlikwidowane zostanie tymczasowe rondo, nadal pozostaną zwężone ul. Górczewska i Powstańców Śląskich – ruch będzie się odbywał po jednej jezdni.  więcej

2014-09-17 13:56 | Zamknięcie estakady wjazdowej z Wisłostrady na Trasę AK w kierunku wschodnim od 19 września

Od 19 września ok. godz. 22.00 zamknięty będzie wjazd z ul. Wybrzeże Gdyńskie na Trasę AK w kierunku Marek (relacja południe - wschód).  więcej

2014-09-12 23:50 | Ograniczenie wysokości pojazdów na Wisłostradzie przy Trasie Łazienkowskiej

Przy Trasie Łazienkowskiej wprowadzone zostało ograniczenie w wysokości pojazdów jadących Wisłostradą w kierunku Mokotowa i Wilanowa.  więcej

2014-09-12 23:29 | Zamknięty wlot ul. Dywizjonu 303 w ul. Powstańców Śląskich

Zamknięty został wlot zachodniego odcinka ul. Dywizjonu 303 w ul. Powstańców Śląskich. Dojazd do ul. Dywizjonu 303 jest możliwy od ul. Lazurowej.  więcej

2014-09-11 13:14 | Zamknięte skrzyżowanie ul. Tamka z Wybrzeżem Kościuszkowskim – budowa II linii metra

Zamknięte zostało skrzyżowanie ul. Tamka z Wybrzeżem Kościuszkowskim. Wjazd na Most Świętokrzyski poprowadzony został ul. Zajęczą.  więcej

2014-09-08 15:31 | Zamknięta ul. Klukowska

Zamknięta dla ruchu jest ul. Klukowska więcej

2014-09-05 15:33 | Jeden kierunek ruchu na ul. Mineralnej

Na ul. Mineralnej wprowadzono jeden kierunek ruchu – od al. Krakowskiej w stronę ul. Długopolskiej.  więcej

2014-09-04 14:24 | Zmiana organizacji ruchu na na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej z ulicami Podleśną i B. Podczaszyńskiego

Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej z ulicami Podleśną i B. Podczaszyńskiego. Uruchomione zostało tymczasowe rondo.  więcej

2014-09-03 15:10 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ulicami ks. I. Kłopotowskiego, S. Okrzei i Ząbkowską

Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Targowej z ulicami: ks. I. Kłopotowskiego, S. Okrzei i Ząbkowską. Wprowadzony został ruch okrężny.  więcej

2014-08-29 13:43 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Z. Vogla

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Z. Vogla na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Sytej. Na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Przyczółkowej utrzymany jest ruch jednokierunkowy – w kierunku ul. Przyczółkowej.  więcej

2014-08-28 11:56 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. „Solidarności

Zmieniła się organizacja ruchu w al. „Solidarności” na wysokości pl. Wileńskiego. W kierunku Marek są dwa pasy ruchu, a w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego jeden pas dla kierowców indywidualnych i jeden tylko dla autobusów.  więcej

2014-08-27 12:09 | Zamknięta ul. M. Oczapowskiego

Wyłączone z ruchu zostały: ul. M. Oczapowskiego i wschodnia jezdnia al. W. Reymonta na odcinku od ul. Kulczyckiej do ul. S. Żeromskiego. Ruch pomiędzy ul. J. Kasprowicza a ul. S. Żeromskiego został przełożony na nowo wybudowaną zachodnią jezdnię al. W. Reymonta.  więcej

2014-08-08 09:23 | Zamknięte skrzyżowanie ulic Targowej i 11 Listopada

Wyłączone z ruchu jest skrzyżowanie ulic Targowej i 11 Listopada.  więcej

2014-08-07 10:49 | Zamknięta ulice Kadetów i Trakt Lubelski

Zamknięte dla ruchu są: ul. Kadetów na odcinku od ul. Wąbrzeskiej do Zabielskiej oraz ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Kadetów do Klimontowskiej.  więcej

2014-08-05 10:16 | Zamknięty przejazd ul. Cierlicką pod wiaduktem kolejowym

Zamknięty dla ruchu zostanie przejazd w ciągu ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym.  więcej

2014-08-01 17:00 | Zamknięta ul. Elektoralna

Zamknięta dla ruchu jest ul. Elektoralna w rejonie skrzyżowania z ul. Orlą.  więcej

2014-07-31 12:01 | Tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich

Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Ruch samochodów został skierowany na tymczasowe rondo, na którym są dwa pasy ruchu.  więcej

2014-07-30 14:54 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Połczyńskiej

Ruch w ciągu ul. Połczyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Szeligowską a ul. Łęgi został przełożony na jezdnię południową.  więcej

2014-07-29 13:03 | Zwężona ul. Strażacka

Zwężona jest ul. Strażacka na odcinku od al. gen. A. Chruściela „Montera” do ul. Kordiana. Na zwężonym odcinku obowiązuje jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Żołnierskiej. Od 1 września zwężona będzie jezdnia od ul. Zawiszaków do al. gen. A. Chruściela „Montera”.  więcej

2014-07-25 11:45 | Zwężone jezdnie Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska

Zwężone są jezdnie główne i zbiorczo-rozprowadzające Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska.  więcej

2014-07-25 11:26 | Zwężona ul. Modlińska przy Trasie Armii Krajowej

Zwężona o jeden pas ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Modlińskiej w rejonie ul. Elektronowej. Zwężone do dwóch pasów są również obydwie jezdnie ul. Jagiellońskiej na wysokości węzła z Trasą Armii Krajowej.  więcej

2014-07-09 10:47 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Marymonckiej

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Marymonckiej. Wyłączona z ruchu jest wschodnia jezdnia pomiędzy Mostem Marii Skłodowskiej-Curie a ul. Podleśną. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na jezdnię zachodnią.  więcej

2014-07-04 15:54 | Jeden kierunek ruchu na ul. Kleszczowej

Na ul. Kleszczowej na odcinku od ul. Ryżowej do Krańcowej wprowadzony został jeden kierunek ruchu – w stronę Al. Jerozolimskich.  więcej

2014-06-25 15:55 | Zmiana organizacji ruchu w al. W. Reymonta

Wyłączona z ruchu została zachodnia jezdnia al. W. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. S. Żeromskiego.  więcej

2014-06-20 15:11 | Zamknięta zachodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich

Wyłączona z ruchu została zachodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami Dynarską i Górczewską. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się na drugiej jezdni.  więcej

2014-06-12 13:44 | Zwężona ul. S. Czarnieckiego

Zwężona jest ul. S. Czarnieckiego pomiędzy ul. Z. Krasińskiego a pl. Inwalidów.  więcej

2014-06-12 10:22 | Zmiana na węzłach Trasy Armii Krajowej z Wisłostrada i ul. Modlińską

Otwarta została łącznica z Trasy Armii Krajowej na Wisłostradę w kierunku Łomianek. Zamknięte zostały dwie łącznice z trasy (od strony Mostu gen. Grota-Roweckiego oraz od strony Targówka) na ul. Modlińską w kierunku Legionowa oraz łącznica z Wisłostrady (od strony Łomianek) na trasę.  więcej

2014-05-08 11:40 | Zwężona ul. Wierzbowa

Zwężona o jeden pas ruchu jest ul. Wierzbowa przed skrzyżowaniem z ul. Niecałą.  więcej

2014-03-27 15:51 | Zamknięta ul. Prosta od Ronda I. Daszyńskiego do ul. Miedzianej

Wyłączona z ruchu została ul. Prosta na odcinku od Ronda I. Daszyńskiego do ul. Miedzianej.  więcej

2014-03-13 12:39 | Zamknięta północna jezdnia Trasy Armii Krajowej

Wyłączona z ruchu jest północna jezdnia Trasy Armii Krajowej od Wisłostrady do ul. Powązkowskiej. Ruch w obydwu kierunkach skierowany został na jezdnię południową.  więcej

2014-03-07 13:39 | Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer

Na osiedlu Nowy Wawer budowana jest kanalizacja. Utrudnienia w ruchu występują m.in. na ulicach: Klimontowskiej, Dzielnicowej i Wichrowej.  więcej

2014-03-06 12:39 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Powązkowskiej

Wyłączony z ruchu jest wschodni wiadukt w ciągu ulic Powązkowskiej i gen. S. Maczka nad Trasą Armii Krajowej. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na wiadukt zachodni.  więcej

2014-03-06 10:58 | Zamknięte estakady Trasy Łazienkowskiej

Nieczynnych jest pięć łącznic na węźle Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą.  więcej

2014-02-14 14:54 | Zwężona ul. Żelazna w rejonie zamkniętej ul. Prostej

Zwężona jest ul. Żelazna na odcinku od ul. Siennej do ul. I.L. Pereca. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się po wschodniej stronie jezdni.  więcej

2014-02-05 16:05 | Zamknięty tunelu w ciągu ul. Gdańskiej i M. Hłaski

Zamknięty jest tunel w ciągu ulic Gdańskiej i M. Hłaski pod Trasą Armii Krajowej.  więcej

2014-02-05 09:17 | Zmiana organizacji ruchu na ul. J. Słowackiego

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. J. Słowackiego. Wyłączony z ruchu został wschodni wiadukt nad Trasą Armii Krajowej, a ruch w obydwu kierunkach skierowany na wiadukt zachodni.  więcej

2014-01-02 15:24 | Zwężona ul. A. Mickiewicza

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. A. Mickiewicza w rejonie Trasy Armii Krajowej. Zamknięty został wschodni wiadukt, a ruch w obydwu kierunkach skierowano na wiadukt zachodni.  więcej

2013-11-09 10:26 | Przebudowa Trasy Armii Krajowej

Trwa przebudowa Trasy Armii Krajowej wraz z remontem Mostu gen. S. Grota-Roweckiego. Wyłączonych z ruchu jest dziesięć ślimaków łączących most z ul. Modlińską i Wisłostradą oraz północna jezdnia trasy wraz z połową mostu.  więcej

2013-06-17 10:35 | Zamknięty most nad Jeziorkiem Czerniakowskim

Zamknięty jest most nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Gołkowskiej i R. Statkowskiego.  więcej

2012-09-07 15:10 | Zamknięta ul. Świętokrzyska na odcinku ul. Bagno-ul. Jasna – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu jest ul. Świętokrzyska na odcinkach od ul. Bagno do ul. Marszałkowskiej i od ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej. Przejezdna jest ul. Marszałkowska przez skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską.  więcej

2012-03-01 11:51 | Utrudnienia na pl. Powstańców Warszawy – budowa II linii metra

Zamknięte dla ruchu są fragmenty ul. Świętokrzyskiej pomiędzy ul. Jasną i ul. T. Czackiego a pl. Powstańców Warszawy.  więcej

2011-07-14 15:17 | Zamknięta ul. Świętokrzyska na odcinku ul. T. Czackiego-ul. Nowy Świat – budowa II linii metra

Zamknięty dla ruchu został odcinek ul. Świętokrzyskiej pomiędzy ul. T. Czackiego a ul. Nowy Świat.  więcej

2011-06-13 09:04 | Zamknięta ul. Świętokrzyska na odcinku Rondo ONZ-ul. Bagno – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu jest ul. Świętokrzyska na odcinkach od Ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej. Przejezdna jest ul. E. Plater.  więcej

2011-06-13 08:58 | Zamknięta ulice Prosta i Świętokrzyska w rejonie Ronda ONZ – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu jest ul. Prosta pomiędzy ul. Żelazną a Rondem ONZ oraz ul. Świętokrzyska pomiędzy Rondem ONZ a ul. E. Plater. Przez Rondo ONZ możliwy jest ruch tylko w ciągu al. Jana Pawła II.  więcej

2011-06-06 08:54 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Grzybowskiej i Królewskiej – budowa II linii metra

Na ul. Grzybowskiej i ul. Królewskiej, które stały się podstawowym objazdem dla komunikacji miejskiej na czas budowy centralnego odcinka II linii metra, została zmieniona organizacja ruchu.  więcej

2011-06-06 08:49 | Zamknięta ul. Sokola – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu została ul. Sokola na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. J. Zamoyskiego.  więcej

2011-06-01 16:34 | Budowa centralnego odcinka II linii metra

Wyłączony z ruchu został ciąg ulic Prosta i Świętokrzyska od Ronda I. Daszyńskiego do ul. Nowy Świat, a na ul. Grzybowskiej jest ograniczony ruch. Zamknięte są: ul. Sokola pomiędzy ul. Wybrzeże Szczecińskie a ul. J. Zamoyskiego oraz ul. Targowa w rejonie skrzyżowania z al. „Solidarności".  więcej

2010-09-08 21:10 | Zamknięta ul. Prosta na odcinku ul. Karolkowa-Rondo I. Daszyńskiego - budowa centralnego odcinka II linii metra

Zamknięta dla ruchu została ul. Prosta na odcinku od ul. Karolkowej do Ronda I. Daszyńskiego. Proponowane objazdy prowadzą ulicami: Karolkowa – Przyokopowa – Kolejowa – Towarowa lub Płocka – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa.  więcej

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy w serwisie poświęconym inwestycjom i remontom prowadzonym na ulicach naszego miasta. Warszawa intensywnie się rozwija, coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia i uciążliwości dla mieszkańców.
I właśnie o tych problemach chcemy informować w serwisie, tak aby każdy mieszkaniec Warszawy mógł zawczasu dowiedzieć się na jakie utrudnienia może natrafić poruszając się po mieście. Serwis pozwala także na zamówienie powiadomień SMS o wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu. Informacje, które znajdują się w serwisie pochodzą od instytucji miejskich zajmujących się inwestycjami, gestorów sieci podziemnych i są przez nich na bieżąco uaktualniane.

Informujemy jednocześnie, iż serwis ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić źródła informacji przy sporządzaniu planów inwestycyjnych, a dane zawarte w serwisie nie mogą być podstawą do formułowania żadnych roszczeń i żądań w stosunku do właściciela.

Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za szkody powstałe w związku z jego użytkowaniem.

Liczymy na Państwa sugestie, opinie i uwagi na temat jego funkcjonowania.

 

DziękujemyBudowa II linii metra
   
Aktualna sytuacja na drogach - strona internetowa
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem


Utrudnienia w ruchu

Aktualne utrudnienia
Inwestycje
Objazdy Objazdy (2)
Bariery architektoniczne Bariery (37)
Dalkia (13)
Urząd Dzielnicy Dzielnice (42)
GDDKiA (4)
Imprezy masowe Imprezy masowe (1)
Inwestycje kubaturowe na terenie m. st. Warszawy Inwestycje kubaturowe (2)
Kamery Kamery (2)
MPWiK (2429)
MPWiK JRP (75)
Metro (12)
PKP PLK S.A. (18)
PSG (23)
Pełnomocnik TK (17)
RWE Stoen Operator (12)
TW (20)
ZDM (5)
ZMID (9)
ZTM (2)

Dane dodatkowe

Zakres planu zagospodarowania
Metro II - ograniczenia inwestycyjne
WMI drogi
WMI kubaturowe
Mapa_Barier 12_2013
Bariery usunięte 12_2013

Mapa inwestycji


© Geo-System Sp. z o.o. dla Urz±du m.st. WarszawaUrzędu m.st. Warszawy  |  kontakt z webmasterem Webmaster