Miasto stołeczne Warszawa
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
 

Komunikaty

2014-08-18 10:25 | Zamknięta ul. Księcia Ziemowita w godzinach nocnych

W godzinach nocnych (22.00 – 6.00) od nocy 18/19 sierpnia do nocy 23/24 sierpnia zamknięta dla ruchu będzie ul. Księcia Ziemowita na odcinku od ul. Naczelnikowskiej do ul. Rzecznej.  więcej

2014-08-14 13:42 | Zamknięte skrzyżowanie ul. E. Plater i Świętokrzyskiej

Zamknięte zostało skrzyżowanie ulic E. Plater i Świętokrzyskiej.  więcej

2014-08-14 12:56 | Zamknięta ul. Z. Vogla

Rozpoczęła się przebudowa ul. Z. Vogla na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Sytej.  więcej

2014-08-13 10:15 | Zamknięta ul. Wileńska

Wyłączona z ruchu jest ul. Wileńska pomiędzy ul. Środkową a ul. Czynszową.  więcej

2014-08-08 11:50 | Zwężone ul. T. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II

Zwężona do jednego pasa została wschodnia jezdnia ul. T. Chałubińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Hożą. Węziej jest na zachodnim wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II i ul. T. Chałubińskiego nad Al. Jerozolimskimi.  więcej

2014-08-08 09:23 | Zamknięte skrzyżowanie ulic Targowej i 11 Listopada

Wyłączone z ruchu jest skrzyżowanie ulic Targowej i11 Listopada.  więcej

2014-08-07 11:00 | Zamknięta ul. Karolkowa

Zamknięte dla ruchu jest skrzyżowanie ulic M. Kasprzaka i Karolkowej.  więcej

2014-08-07 10:49 | Zamknięta ulice Kadetów i Trakt Lubelski

Zamknięte dla ruchu są: ul. Kadetów na odcinku od ul. Trakt Lubelski do ul. Poprawnej oraz ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej.  więcej

2014-08-05 11:06 | Zwężona ul. L. Waryńskiego

Zwężona o jeden pas ruchu jest zachodnia jezdnia ul. L. Waryńskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Polnej. Od 11 do 14 sierpnia zwężony o jeden pas będzie wjazd z al. Armii Ludowej do Ronda Jazdy Polskiej.  więcej

2014-08-05 10:50 | Zamknięta ul. Światowida od ul. Myśliborskiej do budowanego skrzyżowania

Zamknięta dla ruchu została ul. Światowida na odcinku od ul. Myśliborskiej do budowanej ulicy i torowiska tramwajowego.  więcej

2014-08-05 10:16 | Zamknięty przejazd ul. Cierlicką pod wiaduktem kolejowym

Zamknięty dla ruchu zostanie przejazd w ciągu ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym.  więcej

2014-08-01 17:00 | Zamknięta ul. Elektoralna

Zamknięta dla ruchu jest ul. Elektoralna pomiędzy pl. Bankowym a ul. Orlą.  więcej

2014-07-31 12:01 | Tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich

Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Ruch samochodów został skierowany na tymczasowe rondo, na którym są dwa pasy ruchu.  więcej

2014-07-30 14:54 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Połczyńskiej

Ruch w ciągu ul. Połczyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Szeligowską a ul. Łęgi został przełożony na jezdnię południową.  więcej

2014-07-30 13:55 | Zwężona zachodnia jezdnia Wisłostrady w rejonie Trasy Armii Krajowej

Zwężona o jeden pas ruchu jest zachodnia jezdnia Wisłostrady w rejonie węzła z Trasą Armii Krajowej.  więcej

2014-07-30 13:39 | Zamknięte boczne jezdnie Trasy Armii Krajowej

Zamknięte zostały obydwie jezdnie zbiorczo-rozprowadzające Trasy Armii Krajowej pomiędzy ul. Powązkowską a zjazdami na jezdnie główne przed ul. W. Broniewskiego.  więcej

2014-07-30 13:28 | Zamknięta ul. Włościańska przy ul. Żelazowskiej

Zamknięta dla ruchu została ul. Włościańska przed skrzyżowaniem z ul. Żelazowską.  więcej

2014-07-29 13:03 | Zwężona ul. Strażacka

Zwężona jest ul. Strażacka na odcinku od al. gen. A. Chruściela „Montera” do ul. Kordiana. Na zwężonym odcinku obowiązuje jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Żołnierskiej.  więcej

2014-07-25 11:45 | Zwężone jezdnie Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska

Zwężone są jezdnie główne i zbiorczo-rozprowadzające Trasy Armii Krajowej na węźle Modlińska.  więcej

2014-07-25 11:26 | Zwężona ul. Modlińska przy Trasie Armii Krajowej

Zwężona o jeden pas ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Modlińskiej w rejonie ul. Elektronowej. Zwężone do dwóch pasów są również obydwie jezdnie ul. Jagiellońskiej na wysokości węzła z Trasą Armii Krajowej.  więcej

2014-07-23 12:31 | Remont Mostu Łazienkowskiego - zamknięta jezdnia w kierunku centrum

Zamknięta została jezdnia Mostu Łazienkowskiego prowadząca w kierunku centrum. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się na drugiej nitce mostu.  więcej

2014-07-21 10:29 | Zwężona ul. Stefana Batorego

Zwężona jest ul. Stefana Batorego pomiędzy al. Niepodległości a ul. św. Andrzeja Boboli.  więcej

2014-07-17 12:56 | Zamknięta łącznica z Trasy Armii Krajowej na ul. Marymoncką

Zamknięta została łącznica wjazdowa z Trasy Armii Krajowej na ul. Marymoncką w kierunku Bielan.  więcej

2014-07-09 10:47 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Marymonckiej

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Marymonckiej. Wyłączona z ruchu jest wschodnia jezdnia pomiędzy Mostem Marii Skłodowskiej-Curie a ul. Podleśną. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na jezdnię zachodnią.  więcej

2014-07-04 15:54 | Jeden kierunek ruchu na ul. Kleszczowej

Na ul. Kleszczowej na odcinku od ul. Ryżowej do Krańcowej wprowadzony został jeden kierunek ruchu – w stronę Al. Jerozolimskich.  więcej

2014-07-04 14:23 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. „Solidarności" i ul. Targowej – budowa II linii metra

Zmieniła się organizacja ruchu w al. „Solidarności” na wysokości pl. Wileńskiego. Ruch w obydwu kierunkach został przełożony na północną stronę skrzyżowania.  więcej

2014-07-02 12:49 | Zamknięta boczna jezdnia Trasy Armii Krajowej

Zamknięty dla ruchu jest odcinek bocznej jezdni Trasy Armii Krajowej pomiędzy węzłem Marymoncka a ul. Gąbińską.  więcej

2014-06-25 15:55 | Zmiana organizacji ruchu w al. W. Reymonta

Wyłączona z ruchu została zachodnia jezdnia al. W. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. S. Żeromskiego.  więcej

2014-06-25 15:18 | Zamknięta ul. Burakowska

Zamknięta dla ruchu została ul. Burakowska na odcinku od Ronda J. Himilsbacha do ul. Piaskowej.  więcej

2014-06-24 14:44 | Zamknięty północny wiadukt ul. Łopuszańskiej nad torami WKD

Wyłączony z ruchu jest północny (w kierunku Al. Jerozolimskich) wiadukt na ul. Łopuszańskiej nad torami kolejowymi WKD. Ruch w obydwu kierunkach został poprowadzony drugim wiaduktem.  więcej

2014-06-20 15:11 | Zamknięta zachodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich

Wyłączona z ruchu została zachodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami Dynarską i Górczewską. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się na drugiej jezdni.  więcej

2014-06-12 13:44 | Zwężona ul. S. Czarnieckiego

Zwężona jest ul. S. Czarnieckiego pomiędzy ul. Z. Krasińskiego a pl. Inwalidów.  więcej

2014-06-12 10:22 | Zmiana na węzłach Trasy Armii Krajowej z Wisłostrada i ul. Modlińską

Otwarta została łącznica z Trasy Armii Krajowej na Wisłostradę w kierunku Łomianek. Zamknięte zostały dwie łącznice z trasy (od strony Mostu gen. Grota-Roweckiego oraz od strony Targówka) na ul. Modlińską w kierunku Legionowa oraz łącznica z Wisłostrady (od strony Łomianek) na trasę.  więcej

2014-05-29 13:27 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Połczyńskiej

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Połczyńskiej. Na odcinku pomiędzy ul. Łęgi a ul. Szeligowską ruch w obydwu kierunkach odbywa się na północnej jezdni.  więcej

2014-05-08 11:40 | Zwężona ul. Wierzbowa

Zwężona o jeden pas ruchu jest ul. Wierzbowa przed skrzyżowaniem z ul. Niecałą.  więcej

2014-03-27 15:51 | Zamknięta ul. Prosta od Ronda I. Daszyńskiego do ul. Miedzianej

Wyłączona z ruchu została ul. Prosta na odcinku od Ronda I. Daszyńskiego do ul. Miedzianej.  więcej

2014-03-14 15:49 | Zwężona ul. Tamka przy zamkniętym fragmencie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie – budowa II linii metra

Otwarty jest wjazd z ul. Tamka na Most Świętokrzyski, wyłączona z ruchu została ul. Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy ul. Zajęczą a ul. Tamka.  więcej

2014-03-13 12:39 | Zamknięta północna jezdnia Trasy Armii Krajowej

Wyłączona z ruchu jest północna jezdnia Trasy Armii Krajowej od Wisłostrady do ul. Powązkowskiej. Ruch w obydwu kierunkach skierowany został na jezdnię południową.  więcej

2014-03-07 13:39 | Utrudnienia w rejonie ul. Błękitnej

Budowa kanalizacji powoduje utrudnienia w ruchu na ulicach osiedla Nowy Wawer – w rejonie ul. Błękitnej.  więcej

2014-03-06 15:55 | Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Marymonckiej i B. Podczaszyńskiego

Zwężona o jeden pas jest zachodnia jezdnia ul. Marymonckiej przy skrzyżowaniu z ul. B. Podczaszyńskiego.  więcej

2014-03-06 12:39 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Powązkowskiej

Wyłączony z ruchu jest wschodni wiadukt w ciągu ulic Powązkowskiej i gen. S. Maczka nad Trasą Armii Krajowej. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na wiadukt zachodni.  więcej

2014-03-06 10:58 | Zamknięte estakady Trasy Łazienkowskiej

Wyłączone z ruchu zostały łącznice wjazdowe z Wisłostrady (od strony Wilanowa i Żoliborza) na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum. Nieczynne są wszystkie łącznice na węźle z Wisłostradą oraz łącznica z ul. Wał Miedzeszyński na Most Łazienkowski.  więcej

2014-02-14 14:54 | Zwężona ul. Żelazna w rejonie zamkniętej ul. Prostej

Zwężona jest ul. Żelazna na odcinku od ul. Siennej do ul. I.L. Pereca. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się po wschodniej stronie jezdni.  więcej

2014-02-05 16:05 | Zamknięty tunelu w ciągu ul. Gdańskiej i M. Hłaski

Zamknięty jest tunel w ciągu ulic Gdańskiej i M. Hłaski pod Trasą Armii Krajowej.  więcej

2014-02-05 09:17 | Zmiana organizacji ruchu na ul. J. Słowackiego

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. J. Słowackiego. Wyłączony z ruchu został wschodni wiadukt nad Trasą Armii Krajowej, a ruch w obydwu kierunkach skierowany na wiadukt zachodni.  więcej

2014-01-02 15:24 | Zwężona ul. A. Mickiewicza

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. A. Mickiewicza w rejonie Trasy Armii Krajowej. Zamknięty został wschodni wiadukt, a ruch w obydwu kierunkach skierowano na wiadukt zachodni.  więcej

2013-11-09 10:26 | Przebudowa Trasy Armii Krajowej

Trwa przebudowa Trasy Armii Krajowej wraz z remontem Mostu gen. S. Grota-Roweckiego. Wyłączonych z ruchu jest dziesięć ślimaków łączących most z ul. Modlińską i Wisłostradą oraz północna jezdnia trasy wraz z połową mostu.  więcej

2013-06-17 10:35 | Zamknięty most nad Jeziorkiem Czerniakowskim

Zamknięty jest most nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Gołkowskiej i R. Statkowskiego.  więcej

2012-09-07 15:10 | Zamknięta ul. Świętokrzyska na odcinku ul. Bagno-ul. Jasna – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu jest ul. Świętokrzyska na odcinkach od ul. Bagno do ul. Marszałkowskiej i od ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej. Przejezdna jest ul. Marszałkowska przez skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską.  więcej

2012-03-01 11:51 | Utrudnienia na pl. Powstańców Warszawy – budowa II linii metra

Zamknięte dla ruchu są fragmenty ul. Świętokrzyskiej pomiędzy ul. Jasną i ul. T. Czackiego a pl. Powstańców Warszawy.  więcej

2011-07-14 15:17 | Zamknięta ul. Świętokrzyska na odcinku ul. T. Czackiego-ul. Nowy Świat – budowa II linii metra

Zamknięty dla ruchu został odcinek ul. Świętokrzyskiej pomiędzy ul. T. Czackiego a ul. Nowy Świat.  więcej

2011-06-13 09:04 | Zamknięta ul. Świętokrzyska na odcinku Rondo ONZ-ul. Bagno – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu jest ul. Świętokrzyska na odcinkach od Ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej.  więcej

2011-06-13 08:58 | Zamknięta ulice Prosta i Świętokrzyska w rejonie Ronda ONZ – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu jest ul. Prosta pomiędzy ul. Żelazną a Rondem ONZ oraz ul. Świętokrzyska pomiędzy Rondem ONZ a ul. E. Plater. Przez Rondo ONZ możliwy jest ruch tylko w ciągu al. Jana Pawła II.  więcej

2011-06-06 08:54 | Zmiana organizacji ruchu na ul. Grzybowskiej i Królewskiej – budowa II linii metra

Na ul. Grzybowskiej i ul. Królewskiej, które stały się podstawowym objazdem dla komunikacji miejskiej na czas budowy centralnego odcinka II linii metra, została zmieniona organizacja ruchu.  więcej

2011-06-06 08:49 | Zamknięta ul. Sokola – budowa II linii metra

Wyłączona z ruchu została ul. Sokola na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. J. Zamoyskiego.  więcej

2011-06-01 16:34 | Budowa centralnego odcinka II linii metra

Wyłączony z ruchu został ciąg ulic Prosta i Świętokrzyska od Ronda I. Daszyńskiego do ul. Nowy Świat, a na ul. Grzybowskiej jest ograniczony ruch. Zamknięte są: ul. Sokola pomiędzy ul. Wybrzeże Szczecińskie a ul. J. Zamoyskiego oraz ul. Targowa w rejonie skrzyżowania z al. „Solidarności".  więcej

2010-09-08 21:10 | Zamknięta ul. Prosta na odcinku ul. Karolkowa-Rondo I. Daszyńskiego - budowa centralnego odcinka II linii metra

Zamknięta dla ruchu została ul. Prosta na odcinku od ul. Karolkowej do Ronda I. Daszyńskiego. Proponowane objazdy prowadzą ulicami: Karolkowa – Przyokopowa – Kolejowa – Towarowa lub Płocka – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Towarowa.  więcej

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy w serwisie poświęconym inwestycjom i remontom prowadzonym na ulicach naszego miasta. Warszawa intensywnie się rozwija, coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia i uciążliwości dla mieszkańców.
I właśnie o tych problemach chcemy informować w serwisie, tak aby każdy mieszkaniec Warszawy mógł zawczasu dowiedzieć się na jakie utrudnienia może natrafić poruszając się po mieście. Serwis pozwala także na zamówienie powiadomień SMS o wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu. Informacje, które znajdują się w serwisie pochodzą od instytucji miejskich zajmujących się inwestycjami, gestorów sieci podziemnych i są przez nich na bieżąco uaktualniane.

Informujemy jednocześnie, iż serwis ma charakter jedynie informacyjny i nie może stanowić źródła informacji przy sporządzaniu planów inwestycyjnych, a dane zawarte w serwisie nie mogą być podstawą do formułowania żadnych roszczeń i żądań w stosunku do właściciela.

Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za szkody powstałe w związku z jego użytkowaniem.

Liczymy na Państwa sugestie, opinie i uwagi na temat jego funkcjonowania.

 

DziękujemyBudowa II linii metra
   
Aktualna sytuacja na drogach - strona internetowa
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem


Utrudnienia w ruchu

Aktualne utrudnienia
Inwestycje
Objazdy Objazdy (2)
Bariery architektoniczne Bariery (15)
Dalkia (20)
Urząd Dzielnicy Dzielnice (43)
GDDKiA (4)
Imprezy masowe Imprezy masowe (1)
Inwestycje kubaturowe na terenie m. st. Warszawy Inwestycje kubaturowe (2)
Kamery Kamery (2)
MPWiK (2442)
MPWiK JRP (75)
Metro (12)
PKP PLK S.A. (20)
PSG (23)
Pełnomocnik TK (26)
RWE Stoen Operator (6)
TW (23)
ZDM (10)
ZMID (9)
ZTM (3)

Dane dodatkowe

Zakres planu zagospodarowania
Metro II - ograniczenia inwestycyjne
WMI drogi
WMI kubaturowe
Mapa_Barier 12_2013
Bariery usunięte 12_2013

Mapa inwestycji


© Geo-System Sp. z o.o. dla Urz±du m.st. WarszawaUrzędu m.st. Warszawy  |  kontakt z webmasterem Webmaster