Węziej na ul. J. Nehru

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. J. Nehru. Zamknięta jest południowa jezdnia, a ruch w obydwu kierunkach odbywa się po północnej stronie. 

Wyłączona z ruchu jest południowa jezdnia na odcinku pomiędzy ulicami Czerniakowską i Zwierzyniecką. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na jezdnię północną, na której będzie po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszym etapie prac ruch pieszych i pojazdów do ul. J. Nehru odbywać się będzie ul. Zwierzyniecką, natomiast w drugim etapie ul. Melomanów. Zmiany związane są z przebudową ciepłociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Czerniakowską.

W zakres inwestycji wchodzi budowa dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. J. Nehru z ul. Wolicką. Długość ulicy to około 1,88 km. W pasie dzielącym jezdnie na odcinku od ul. Planowanej Melomanów do ul. Planowanej Wschodniej powstanie rezerwa na trasę tramwajową. Do czasu jej powstania, rezerwa będzie przeznaczona pod pasy dla autobusów. Wzdłuż ulicy wybudowane zostaną również chodniki i drogi rowerowe.

Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2017-07-18
Koniec: 
2018-05-18
Dzielnica: 
Ulica: 
al. Polski Walczącej
status: 
Aktualne