Kontakt

Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Urzędu m.st. Warszawy

Adres:
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa

Telefon:
22 443 22 70

Mail:
sekretariat.BKIiRwPD@um.warszawa.pl

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych